Fränninge 22:24

Aktuell period 1875 -
Areal 3/256 mantal
Ursprung Fränninge 22:18 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1875 sker en ny hemmansklyvning då Fränninge 22:18 delas i två delar enligt följande:
A   Fränninge 22:24    3/256 mantal     Kronorusthåll som äges av Isak Bengtsson
B   Fränninge 22:25    1/256 mantal     Kronorusthåll som äges av muraren Löfgren

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 december 1961 - Alf Månsson (Fränninge 22) (köp)
18 februari 1937 - 11 december 1961 Axel Olof Gunnar Persson och Hafira Ingeborg Eskilsson (köp)
29 februari 1904 - 18 februari 1937 Johannes Isaksson (köp)
23 april 1870 - 29 februari 1904 Isak Bengtsson och Elsa Nilsdotter (Fränninge 22:24) (fastebrev för Isak och Elsa den 23 april 1870)

Bilder