Fränninge 22:23 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 302-40
Aktuell period 1875 -
Areal 5/512 mantal
Ursprung Fränninge 22:19 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1875 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 22:19 och två nya fastigheter bildas enligt följande:
A   Fränninge 22:22     3/512 mantal     Kronoskatterusthåll som äges av muraren Löfgren
B   Fränninge 22:23     5/512 mantal     Kronoskatterusthåll som äges av smeden A Holmström

 

 

 

 

Fränninge 22:23

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden här till höger var införd i boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och visar hur gården såg ut vid denna tid. Till bilden fanns följande text:

Postadress:            Vollsjö                                                                    Telefon:                  Sjöbo 33045

“Areal 5 hektar, varav 4,9 hektar åker, mulljord på lerjord och sandbotten. Tax.-v. 16 800. Djur: 4 kor, 1 ungdjur, 15 svin, 2 modersuggor, 60 höns. Mangårdsbyggnad, ombyggd och moderniserad 1941, lersten under cementplattak, 3 rum, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1938, tegel under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1951 av Artur Andersson. Ägare är hemmansägare Anders Persson, född 26 mars 1913, son till Anna Persson, gift med Helga, född Ekvall 8 januari 1918, dotter till Herman Ekvall och Elida, född Nilsson. Barn: Annemo född 21 januari 1950.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 april 1968 - Tage Mårtensson (Fränninge 22) (köp)
8 maj 1951 - 2 april 1968 Anders Persson och Helga Persson (köp)
2 mars 1944 - 8 maj 1951 Nils Artur Andersson och Inez Klara Gudrun Larsson (köp)
6 juli 1936 - 2 mars 1944 Knut Algot Olsson och Ella Magnhild Olsson, född Nilsson (köp)
29 juni 1910 - 6 juli 1936 Ola Persson och Mathilda Persson, född Andersson (köp)
5 april 1909 - 29 juni 1910 Emma Wallin (köp)
3 april 1909 - 5 april 1909 Jöns Lindström (Fränninge 22:23) (köp)
1 april 1909 - 3 april 1909 Jöns Mattsson och Kersti Håkansson (köp)
4 juli 1906 - 1 april 1909 Anders Rydén och Anna Persson (köp)
23 mars 1904 - 4 juli 1906 Karl Jönsson och Anna Nilsson (auktion)
15 februari 1902 - 23 mars 1904 Dödsbodelägarna efter Anders Holmström (änkeman efter Karna Mårtensdotter) (bouppteckning)
29 juni 1882 - 15 februari 1902 Dödsbodelägarna efter Karna Mårtensdotter (maka till Anders Holmström) (arvsskifte)
25 mars 1875 - 29 juni 1882 Anders Jönsson Holmström och Karna Mårtensdotter och Bengta Nilsson (köp)
9 juni 1874 - 25 mars 1875 Nils Ljungberg och Kersti Nilsdotter (Fränninge nr 22:23, m fl) (fastebrev den 9 juni 1874 å 1/64 mantal)

Bilder