Välj en sida

Fränninge 22:20 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1871 - 1972
Areal 1/64 mantal
Ursprung Fränninge 22:4
Nya nummer Fränninge 45:2

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en hemmansklyvning av Fränninge 22:4 och fastigheten delas i två delar enligt kartan till höger. Fastigheten överförd till Fränninge 45:2.

A     Fränninge 22:20     1/64 mantal    Skatterusthåll äges av Per Olsson
B     Fränninge 22:21     1/64 mantal    Skatterusthåll äges av Anders Nilsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 mars 1972 - Agne Åkerblom och Maj-Britt Åkerblom (köp)
2 juni 1970 - 30 mars 1972 Dödsbodelägarna efter Joel Konstatin Carlsson (bouppteckning)
6 december 1941 - 2 juni 1970 Joel Carlsson (köp)
6 december 1941 - 6 december 1941 Bengt Jönsson (Fränninge nr 19) (köp)
27 januari 1941 - 6 decmber 1941 Dödsbodelägarna efter Ingar Olsson, född Andersson (maka till Karl Olsson) (bouppteckning)
9 februari 1916 - 27 januari 1941 Karl Olsson och Ingar Olsson, född Andersson (köp)
7 september 1915 - 9 februari 1916 Dödsbodelägarna efter Beata Nilsson (maka till Karl Persson) (bouppteckning)
12 augusti 1912 - 7 september 1915 Karl Persson och Beata Nilsson (köp)
16 januari 1864 - 12 augusti 1912 Pehr Olsson och Bengta Pehrsdotter (fastebrev den 16 januari 1864 å 1/64 mantal)

Bilder