Välj en sida

Fränninge 22:8, Karlslund (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 251
Aktuell period 1835 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Fränninge 22:5

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fränninge 22:5 bildades 1835 i samband med det laga skifte som då genomfördes utav Fränninges marker.

I samband med det laga skiftet och skapandet av denna fastighet sker en hemmasklyvning och den delas i två delar enligt följande:

Xda      Fränninge 22:8        1/32 mantal       äges av Jöns Christiansson
Xdb      Fränninge 22:9        1/32 mantal       äges av Per Larsson

                                                                                                                                                                             Källa: Lantmäteriet

 

 

Källa: Svenska gods och gårdar

Denna bild av gården till denna fastighet visar hur den såg ut i mitten av 1940-talet då den fanns med i boken
“Svenska gods och gårdar”. Tillsammans med bilden fanns följande text:
“Areal totalt 10 hektar åker. Tax.-v. 14 000. Jordart: Svartmylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1901, nytt tak 1935. Ekonomibyggnad uppförd 1900, nya tak 1936 – 37. 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 ungdjur, 1 – 2 modersuggor, 10 – 11 gödsvin samt höns. Nuvarande ägare övertog gården 1941 efter sin fader, som 1901 inköpte den efter sin fader Per Nilsson, vilken ägde granngården, varifrån denna gård är avstyckad. Nuvarande ägarens fader har uppodlat 1 hektar av arealen. Ägare är Holger Andersson född 24 februari 1915. Son till Anders Persson (född 1868) och hans hustru Emma Olsson (född 1880). Ägaren medlem av mejeri- och lokalföreningen.”

 

Källa: Skånes bebyggelse

Tio år senare, i mitten av 1950-talet var bilden här till vänster införd i boken “Skånes bebyggelse” och då tillsammans med följande text:
“Areal 10 hektar åker, lermylla, mull- och grusjord och grusbotten. Tax.-v. 26 000. Djur: 2 hästar, 7 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 125 höns. Mangårdsbyggnad från 1900 – 01, råsten under hårt tak, 3 rum, förstuga, kök, matkällare, elljus, vatten, avlopp. Ladugård från 1900 – 01, råsten under hårt tak, loge av timmer under hårt tak.
Gården i släktens ägo sedan 1900 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1941. Ägare är hemmansägare Holger Andersson, född 24 februari 1915 på gården, som till Anders Persson och Emma, född Olsson.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 augusti 1940 - Karl Holger Andersson (köp)
5 augusti 1905 - 17 augusti 1940 Anders Persson och Emma Olsson (köp)
15 juli 1875 - 5 augusti 1905 Per Nilsson och Johanna Persdotter (fastebrev den 15 juli 1875)
1856 - 15 juli 1875 Eljena Larsdotter (änka efter Nils Jönsson på Fränninge 22:8)
1836 -1856 Nils Jönsson och Eljena Larsdotter
1835 - 1836 Jöns Christiansson och Kersti Andersdotter

Bilder