Fränninge 22:7 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 i samband med det laga skifte som då genomfördes utav Fränninges marker. Denna fastighet, Fränninge 22:7 var ett skatterusthåll med en storlek på 1/16 mantal som ägdes av bonden Lars Perssons omyndiga barn som bekom ägorna med skyldighet till utflyttning. Samtidigt med att fastigheten bildades skedde en hemmansklyvning då fastigheten delades i fyra delar.

Xf    Fränninge 22:14       5/160 mantal         äges av de omyndiga
Xg   Fränninge 22:15       2/160 mantal         äges av Dragon Hult
Xi    Fränninge 22:16         1/80 mantal         äges av skräddaren Västerlin
Xk   Fränninge 22:17        1/160 mantal        äges av änkan Bengta

                                                                                                                                                                            Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1835 - 1835 Dödsbodelägarna efter Lars Persson (Fränninge 22:7)

Bilder