Fränninge 22:2 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1971
Areal 1/32 mantal
Ursprung Fränninge 22:1
Nya nummer Fränninge 30:53 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 vid det laga skifte som då genomfördes av Fränninges marker. Denna fastighet, Fränninge 22:2 omfattade 1/32 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Nilsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning. Fastigheten överförs 1971 till Fränninge 30:53.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 juli 1960 - Birger Nilsson och Ella Nilsson (Fränninge 22:2) (köp)
31 maj 1920 - 15 juli 1960 Per Valdemar Nilsson och Anna Kristina Nilsson, född Johnsson (Fränninge 22:2) (köp)
14 mars 1908 - 31 maj 1920 Nils Persson (änkeman efter Hanna Svensdotter) (bouppteckning, auktion)
5 augusti 1907 - 14 mars 1908 Dödsbodelägare efter Hanna Svensdotter (maka till Nils Persson) (bouppteckning)
30 juni 1898 - 5 augusti 1907 Nils Persson och Hanna Svensson (Fränninge 22:2) (köp)
21 november 1883 - 30 juni 1898 Jöns Olsson (änkeman efter Hanna Andersdotter på Fränninge 22) (testamente och arvsskifte efter Hanna Andersdotter)
5 december 1877 - 21 november 1883 Jöns Olsson och Hanna Andersdotter och Kersti Andersson (köp)
10 november 1865 - 5 december 1877 Sven Persson och Bengta Månsdotter (Fränninge 22:2) (skattebrev den 10 november 1865)
1835 - Nils Nilsson (Fränninge 22:2)

Bilder