Fränninge 21:5 (avregistrerat nummer)

Areal 0,1574 hektar
Ursprung Fränninge 21:2 - 21:4
Nya nummer Fränninge 53:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Lägenhet om 0,1574 hektar avstyckat från Fränninge 21:2, 21:3 och 21:4, fastställd den 9 februari 1945 med först lagfartsansökan den 3 oktober 1945.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
13 september 1946 - 11 mars 1960 Nils Dehlin och Hilda Amalia Nilsson (köp)
11 mars 1960 - Johan Andersson och Hilda Elisabet Andersson, född Nilsson (köp)
30 mars 1920 - 13 september 1946 Nils Vilhelm Olsson Vidén (köp)

Bilder