Fränninge 21:4 (aktuellt nummer)

Adress Alestadsvägen 323-17
Aktuell period 1835 -
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 21:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 när man genomförde det laga skiftet av Fränninges marker. Denna fastighet, Fränninge 21:4 omfattade 1/16 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Ola Andersson den äldre som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

 

 

 

Fränninge 21:4

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Den här bilden är från mitten av 1950-talet och fanns med i boken “Skånes bebyggelse” och visar hur gården såg ut vid denna tid. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:              Vollsjö                                                                  Telefon:                    Sjöbo 30175
“Areal 17,5 hektar, varav 14 hektar åker, 3,5 hektar betesmark, lermylla och mulljord på lerjord. Tax.-v. 34 800. Djur: 2 hästar, 7 kor, 7 ungdjur, 20 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad av lersten och timmer under halmtak, 3 rum, 2 förstugor, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1906, tegel under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1947 av Viktor Nilsson. Ägare är hemmansägare Alfred Bernhard Andersson född 27 februari 1913, son till Jöns Andersson och Emma, född Persson, gift med Herta Maria, född Hansson 20 februari 1920, dotter till Anders Hansson och Anna född Andersson. Barn: Jan-Anders född 1951, Anna-Marie född 1955, Britt-Marie född 1955.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 april 1978 - Jan Anders Helge Andersson och Birgit Ingrid Annette Andersson (köp)
6 december 1946 - 14 april 1978 Alfred Bernhard Andersson och Hertha Maria Hansson (köp)
24 september 1946 - 6 december 1946 Dödsbodelägarna efter Nils Victor Nilsson (make till Anna Kristina Nilsson, född Trulsson) (bouppteckning)
1 april 1942 - 24 september 1946 Nils Victor Nilsson och Anna Kristina Nilsson, född Trulsson (köp)
4 april 1934 - 1 april 1942 Tage Althin Modigh (auktion)
4 juni 1902 - 4 april 1934 Olof Andersson och Bengta Andersson, född Nilsdotter (köp)
13 september 1888 - 4 juni 1902 Anders Andersson och Hanna Andersdotter (köp)
27 oktober 1848 - 13 september 1888 Anders Olsson och Elna Jönsdotter (fastebrev den 27 oktober 1848)
1835 - 27 oktober 1848 Ola Andersson och Bengta Nilsdotter

Bilder