Fränninge 20:3 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 634-62
Aktuell period 1835 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Fränninge 20:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som 1835 genomfördes utav marken till Fränninge. Denna fastighet var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Ola Olsson och som bekom ägorna med skyldighet till utflyttning.

 

 

 

Fränninge 20:3

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger av gården till denna fastighet var med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten utav 1940-talet. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:        Klasaröd                                                                    Telefon:              56 Andrarum

“Areal totalt 15,7 hektar, därav 15 hektar åker, 0,7 hektar fäladsmark. Tax.-v. 19 300. Jordart: Svartmylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1888. Loge uppförd 1903, stall 1911. 2 hästar, 7 kor, 5 ungdjur, 2 modersuggor, 15 gödsvin, 40 höns. Gården till släkten 1941 genom köp från Tage Nilsson, som 1938 efterträtt sin svärfader Edvard Nilsson, vilken köpt egendomen 1907. Ägaren är Nils Svensson född 27 augusti 1907. Son till Karl Svensson och hans hustru Elna, född Andersson. Gift med Estrid Olsson född 11 oktober 1911. Barn: Nils Östen född 1939.”

Fränninge 20:3

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden här intill är tio år yngre än bilden här ovanför och visar hur gården såg ut i mitten av 1950-talet då den var införd i boken “Skånes bebyggelse”. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:             Klasaröd                                                               Telefon:                  Tomelilla 26056

“Areal 16 hektar, varav 15 hektar åker, 1 hektar betesmark, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 33 400. Djur: 2 hästar, 7 kor, 5 – 7 ungdjur, 20 gödsvin, 2 modersuggor, 80 höns. Mangårdsbyggnad från 1888, ombyggd och moderniserad 1952, råsten under hårt tak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1904, tegel och råsten under hårt tak, loge från 1911, timmer under hårt tak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1941 av Tage Nilsson. Ägare är hemmansägaren Nils Svensson född 27 augusti 1907, son till Karl Svensson och Elna, född Andersson, gift med Estrid, född Olsson 21 oktober 1911, dotter till Nils Olsson och Emelia, född Olsson. Barn: Östen född 5 juni 1939.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 december 1975 - Nils Östen Svensson och Berit Linnea Ingeborg Svensson (gåvobrev)
1 april 1941 - 19 december 1975 Nils Algott Svensson och Estrid Ingeborg Svensson, född Olsson (köp)
16 mars 1938 - 1 april 1941 Tage Anders Nilsson och Anna Lisa Paulina Nilsson, född Erlandsson (köp)
3 augusti 1909 - 16 mars 1938 Nils Edvard Nilsson och Emma Annette Erlandsson (köp)
14 mars 1908 - 3 augusti 1909 Nils Persson (änkeman efter Hanna Svensdotter) (auktion)
5 augusti 1907 - 14 mars 1908 Dödsbodelägarna efter Hanna Svensdotter (maka till Nils Persson på Fränninge nr 20) (bouppteckning)
14 mars 1908 - 14 mars 1908 Nils Jönsson (Fränninge nr 20) (köp)
13 januari 1902 - 5 augusti 1907 Nils Persson och Hanna Svensdotter (Fränninge nr 20) (köp)
16 mars 1894 - 13 januari 1902 Ola Andersson och Elna Svensson (köp)
15 januari 1891 - 16 mars 1894 Anders Olsson och Hanna Nilsson (köp)
16 januari 1888 - 15 januari 1891 Nils Andersson och Anna Svensdotter (köp)
27 oktober 1846 - 16 januari 1888 Anders Jakobsson och Sissa Persdotter (fastebrev den 27 oktober 1846)
ca 1839 - 27 oktober 1846 Dödsbodelägare efter Jakob Jönsson (make till Elna Andersdotter) (bouppteckning)
1838 - ca 1839 Jakob Jönsson och Elna Andersdotter
1835 - 1838 Ola Olsson (Fränninge nr 20)

Bilder