Fränninge 19:14 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 174
Aktuell period 1954 -
Areal 0,2320 hektar
Ursprung Fränninge 19:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Avstyckning om 0,2320 hektar från 1/64 mantal av Fränninge 19:6 fastställd 1953, med första lagfart den 27 januari 1954.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 januari 1978 - Elvir Andersson och Tore Andersson (arvsskifteshandling)
3 januari 1954 - 15 januari 1978 Anna Andersson (änka efter Per Andersson) (skifteshandling)
7 mars 1953 - 3 januari 1954 Dödsbodelägarna efter Per Andersson (make till Anna Andersson) (bouppteckning)
- 7 mars 1953 Per Andersson och Anna Andersson

Bilder