Välj en sida

Fränninge 19:5 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1875
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 19:1
Nya nummer Fränninge 19:7, 19:8 och 19:9

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge 19:5 bildades 1835 i samband med det laga skifte som då ägde rum utav Fränninges marker. På kartan till höger är det område som tillhör 19:5 markerat med “Td”. Fränninge 19:5 var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Andersson och som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

                                                                                                                                                                   Källa: Lantmäteriet

1875 sker en hemmansklyvning utav Fränninge 19:5 som innebar att den delades i tre delar med följande fördelning av marken:
A       Fränninge 19:7               147/8192 mantal           äges av Per Ohlsson
B      Fränninge 19:8               179/8192 mantal            äges av Per Jönsson
C      Fränninge 19:9                     3/128 mantal            äges av Per Nilsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1849 - ca 1870 Pehr Andersson och Anna Nilsdotter
ca 1847 - 1849 Pehr Mårtensson och Kjersti Jönsdotter
1835 - ca 1847 Nils Andersson och Hanna Svensdotter

Bilder