Fränninge 19:3 (aktuellt nummer)

Adress Västervångsvägen 110-17
Aktuell period 1835 -
Areal 1/8 mantal
Ursprung Fränninge 19:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med det laga skiftet utav Fränninges marker som genomfördes 1835. Denna fastighet, Fränninge 19:3, är på ovanstående karta markerad med “Tb”. Fastigheten omfattade 1/8 mantal och ägdes av bonden Ola Jönsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

 

 

 

Fränninge 19:3

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger är från mitten av 1950-talet och fanns med i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

“Areal 21 hektar, varav 15,5 hektar åker. Tax.-v. 42 900. Ägare är hemmansägaren Ernst Nilsson, Vollsjö.”

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i området med nummer 64 och nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 19:3.

Fränninge 19:3

Källa: kartbild.com

Fränninge 19:3

Källa: kartbild.com

Här till höger ses en satellitbild över fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 juni 1979 - Agne Sigurd Åkerblom och Inga Maj-Britt Åkerblom, född Hansson (köp)
21 januari 1956 - 21 juni 1979 Ernst Nilsson (Fränninge 19:3) (köp)
23 juni 1954 - 21 januari 1956 Dödsbodelägarna till Ola Nilsson (Fränninge nr 19) (bouppteckning)
6 november 1883 - 23 juni 1954 Ola Nilsson (Fränninge 19:3) (testamente)
19 januari 1866 - 6 november 1883 Nils Olsson och Hanna Persdotter och Elna Persdotter (fastebrev för Nils och Hanna Persdotter den 19 januari 1866)

Bilder