Välj en sida

Fränninge 19:2 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1835 - 1972
Areal 1/16 mantal
Ursprung Fränninge 19:1
Nya nummer Fränninge 18:21 och 45:2

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades i samband med det laga skifte som genomfördes 1835 utav markerna inom Fränninge. Denna fastighet Fränninge 19:2 var till storlek 1/16 mantal och var ett kronrusthåll som ägdes av bonden Olaus Nilsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning. På kartan till vänster är denna fastighet markerad med “Ta”.

 

 

 

 

 

Källa: Svenska gods och gårdar

Bilden till höger är från boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Till bilden fanns följande text:
“Areal totalt 15,2 hektar, därav 12 hektar åker, 3,2 hektar ängs- och betesmark. Tax.-v. 15 000. Jordart: Grusblandad svartmylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda för omkring 100 år sedan, renoverad av nuvarande ägare. 2 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 6 ungdjur, 1 modersugga, 14 gödsvin, 40 – 50 höns. Gården till släkten 1914. Nuvarande ägare övertog den 1942 efter sin fader, som efterträtt Karl Persson. Ägare är Joel Karlsson född 21 maj 1911. Son till Karl Olsson (född 1878) och hans hustru Inga Andersson (född 1879, död 1941). Ägaren medlem av R. L. F., S. L. U., mejeri och slakteriföreningen.”

Källa: Skånes bebyggelse

Bilden här intill är från mitten av 1950-talet och visar gården till denna fastighet. Bilden fanns med i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:
“Areal 15 hektar varav 12 hektar åker, 3 hektar betesmark, grus- och mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 31 000. Djur: 2 hästar, 6 – 7 kor, 5 – 6 ungdjur, 2 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad, ombyggd och moderniserad 1948, lersten under hårt tak, 3 rum, förstuga, kök, matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av tegel under hårt tak, loge av timmer under hårt tak. Gården i släktens ägo sedan 1914 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1942. Ägare är hemmansägare Joel Carlsson född 21 maj 1911, son till Carl Olsson och Ingar född Andersson.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 mars 1972 - Agne Åkerblom och Maj-Britt Åkerblom (köp)
2 juni 1970 - 30 mars 1972 Dödsbodelägarna efter Joel Konstatin Carlsson (bouppteckning)
6 december 1941 - 2 juni 1970 Joel Carlsson (köp)
6 december 1941 - 6 december 1941 Bengt Jönsson (Fränninge nr 19) (köp)
27 janauri 1941 - 6 december 1941 Dödsbodelägarna efter Ingar Olsson, född Andersson (maka till Karl Olsson) (bouppteckning)
9 februari 1916 - 27 januari 1941 Karl Olsson och Ingar Olsson, född Andersson (köp)
7 september 1915 - 9 februari 1916 Dödsbodelägarna efter Beata Nilsson (maka till Karl Persson) (bouppteckning)
12 augusti 1912 - 7 september 1915 Karl Persson och Beata Nilsson (köp)
1835 - Claus Nilsson och Bengta Jönsdotter och Ingar Pehrsdotter

Bilder