Fränninge 16:10 (avregistrerat nummer)

Adress Heingbergsvägen ca 224-70
Aktuell period 1835 -1982
Areal 3/256 mantal
Ursprung Fränninge 16:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 16:22

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 då det skedde en hemmansklyvning i samband med det laga skiftet. På karta till vänster har området för denna fastighet markerats med “Qbb”. Denna fastighet var ett skatterusthåll som ägdes av Nils Nilsson och som erhöll fastigheterna med utflyttningsskyldighet utav gården.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten Fränninge 16:10 i området med nummer 51 och nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 16:10.

Fränninge 16:10

Källa: kartbild.com

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 augusti 1949 - Sture Reinhold Nilsson och Svea Ingeborg Nilsson (köp)
8 april 1944 - 4 augusti 1949 Nils Olsson (änkeman efter Herta Olsson) (skifteshandling)
3 april 1934 - 8 april 1944 Dödsbodelägarna efter Herta Olsson (maka till Nils Olsson) (bouppteckning)
1 mars 1926 - 3 april 1934 Nils Edvard Olsson och Herta Olsson (köp)
21 januari 1910 - 1 mars 1926 Johan Olsson och Anna Kristina Olsson (köp)
1 februari 1881 - 21 januari 1910 Ola Johansson och Johanna Jönsson (Fränninge 14:6) (köp)
7 mars 1844 - 1 februari 1881 Nils Nilsson och Johan Olsson och Kerstina Olsdotter (fastebrev för Kersti och Nils Nilsson den 30 oktober 1837 å 1/32 mantal och den 7 mars 1944 å 3/256 mantal samt arvsskifte efter Nils Nilsson den 28 april 1849 samt fastebrev för Johan Olsson och Kersti Olsdotter 21 augusti 1872 å 11/384 mantal)
1835 - 7 mars 1844 Nils Nilsson och Johan Olsson och Kerstina Olsdotter

Bilder