Välj en sida

Fränninge 16:9 (avregistrerat nummer)

Adress Heingebergsvägen 224-22
Aktuell period 1835 - 1982
Areal 1/128 mantal
Ursprung Fränninge 16:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 16:21 (aktuellt nummer) , Fränninge 24:23 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 då det skedde en hemmansklyvning i samband med det laga skiftet. På karta till vänster har området för denna fastighet markerats med “Qba”. Denna fastighet var ett skatterusthåll som ägdes av Per Andersson och som erhöll fastigheterna med utflyttningsskyldighet. Fastigheten överförd till Fränninge 16:22 1982.

 

 

 

 

Bilden visar hur gården till denna fastighet såg ut i mitten av 1940-talet då bilden fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:   Vollsjö

“Areal totalt 7,5 hektar, därav 7 hektar åker, 0,5 hektar fäladsmark. Tax.-v. 8 000. Jordart: Svartmylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd för omkring 100 år sedan, senare renoverad. Ekonomibyggnader uppförda 1935. 1 häst, 4 kor, 2 ungdjur, 12 – 14 gödsvin. Gården till släkten 1889 genom köp av nuvarande ägaren fader från Jöns Hansson. Före denne ägdes den av Jöns Palm. Nuvarande ägare tillträdde 1934 efter sin fader. Ägare är Carl Johansson född 29 september 1905. Son till Johan Johnsson och hans hustru Hanna född Olsson. Ägaren medlem av mejeriföreningen och R. L. F.”

Fränninge 16:9

Källa: kartbild.com

På den häradekonomiska karten från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i området med nummer 49 och här nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 16:9.

Fränninge 16:9

Källa: kartbild.com

Fränninge 16:9

Källa: kartbild.com (1960)

Här till höger ses ett flygfoto från ca 1960 över fastigheten och nedanför ses en aktuell satellitbild som visar att fastigheten har delats och att gården har fått en ny beteckning 16:21 medan marken ingår i Fränninge 24:23.

Fränninge 16:9

Källa: hitta.se

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 mars 1982 - Erik Sven Uno Nilsson och Siv Ulla Karin Nilsson (köp)
4 maj 1934 - 16 mars 1982 Karl Johansson (Fränninge 16:9) (köp)
21 januri 1890 - 4 maj 1934 Johan Johnsson och Hanna Olsdotter (köp)
27 oktober 1886 - 21 januari 1890 Hans Jönsson och Elna Olsdotter (Fränninge 16:9) (köp)
9 december 1885 - 27 oktober 1886 Lars Karlsson (Fränninge 16:9, m fl) (köp)
8 december 1870 - 9 december 1885 Jöns Nilsson och Ingar Nilsdotter (fastebrev den 23 april 1872)
1 juni 1836 - 8 december 1870 Per Palm och Bengta Jönsdotter
1835 - Per Andersson (Fränninge 16:9)

Bilder