Fränninge 16:8 (aktuellt nummer)

Adress Västervångsvägen 45
Aktuell period 1835 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Fränninge 16:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1835 i samband med det laga skiftet och var till omfattning 1/32 mantal. Denna fastighet som på kartan är markerad med “Qg” var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Nils Nilsson och som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning av gården.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i området med nummer 51. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 16:8.

Fränninge 16:8

Källa: kartbild.com

 

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 augusti 1949 - Sture Reinhold Nilsson och Svea Ingeborg Nilsson (köp)
8 april 1944 - 4 augusti 1949 Nils Olsson (änkeman efter Herta Olsson) (skifteshandling)
3 april 1934 - 8 april 1944 Dödsbodelägarna efter Herta Olsson (maka till Nils Olsson) (bouppteckning)
1 mars 1926 - 3 april 1934 Nils Edvard Olsson och Herta Olsson (köp)
21 januari 1910 - 1 mars 1926 Johan Olsson och Anna Kristina Olsson (köp)
1 februari 1881 - 21 januari 1910 Ola Johansson och Johanna Jönsson (Fränninge 14:6) (köp)
30 oktober 1837 - 1 februari 1881 Nils Nilsson och Johan Olsson och Kerstina Olsdotter (fastebrev för den Kersti och Nils Nilsson den 30 oktober 1857 å 1/32 mantal och den 7 mars 1844 å 3/236 mantal och arvsskifte efter Nils Nilsson den 28 april 1849 samt fastebrev för Johan Olsson och Kersti Olsdotter den 21 augusti 1872 å 11/384 mantal.)

Bilder