Välj en sida

Fränninge 16:7 Rosenhäll (avregistrerat nummer)

Adress Heingebergsvägen 224-66
Aktuell period 1835 - 1977
Areal 1/32 mantal
Ursprung Fränninge 16:1
Nya nummer Fränninge 16:19

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet som genomfördes av Fränninges marker 1835. Denna fastighet Fränninge 16:7 är på kartan till vänster och nedan markerade med “Qf”. Omfattningen av fastigheten vid det laga skiftet var 1/32 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Jöns Olsson som bekommit ägorna med skyldighet till utflyttning.

                                                                                                                                  Källa: Lantmäteriet

Fränninge 16:7

Källa: kartbild.com

Här till höger ses den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 där man ser fastigheten Fränninge 16:7 i området som har nummer 47. På den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 16:7.

Källa: kartbild.com

Bilden till vänster är från mitten av 1940-talet och var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:         Vollsjö
“Areal totalt 11 hektar, därav 10 hektar åker, 1 hektar betesmark. Tax.-v. 12 300. Jordart: Svartmylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1870. Loge uppförd 1870, stall 1908, redskapsbod 1927. 2 hästar, 5 kor, 1 – 2 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin. Egendomen har varit i släktens ägo sedan enskiftet,som för Skånes vidkommande började år 1803, då Nils Persson Rosenqvist fick på sin lott denna hemmansdel. Denna efterträddes omkring 1860 av Per Andersson och hans maka Elna född Rosenqvist, som brukade gården till 1895, då äldste sonen Nils Persson övertog den. Denne följdes vid sin död 1940 av sin ende son, den nuvarande ägaren. Ägare är Anton Nilsson född 10 september 1895. Son till Nils Persson och hans hustru Kersti Mårtensson. Gift med Ester Nilsson född 11 mars 1904. barn: Stig, Anna Lisa. Ägaren medlem av mejeriföreningen och R. L. F.”

Denna bild är tio år yngre än den ovanför och visar hur gården såg ut i mitten av 1950-talet då bilden fanns med i boken “Skånes bebyggelse”. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:    Vollsjö                                                                                  Telefon:          Sjöbo 33194

“Areal 11 hektar åker, svartmylla på ler- och grusbotten. Tax.-v. 23 500. Djur: 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 12 svin, 1 modersugga, 70 höns. Mangårdsbyggnad från 1870, moderniserad 1950, tegel och siporex under hårt tak, 3 rum, 1 kammare, 1 förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp, wc. Ladugård från 1870, moderniserad 1943, tegel under hårt tak, stall från 1908, redskapsbod från 1927. Gården i släktens ägo sedan 1837 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1940. Förutvarande ägare Nils Persson Rosenkvist, Peter Rosenkvist, Per Andersson och Nils Persson. Ägare är hemmansägare Anton Nilsson född 10 september 1895 på gården, son till Nils Persson och Kerstin, född Mårtensson, gift med Ester, född Nilsson 11 mars 1904, dotter till Nils Månsson och Johanna, född Österlin. Barn: Stig född 21 maj 1923, död 1945, Anna-Lisa född 28 juni 1932, Erik född 18 maj 1945.”

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 januari 1972 - Erik Sven Uno Nilsson och Siv Ulla Karin Nilsson (köp)
17 februari 1941 - 1 januari 1972 Anton Nilsson och Ester Frideborg Nilsson (skifteshandling)
2 april 1895 - 17 februari 1941 Nils Persson och Kersti Mårtensson (köp)
25 april 1865 - 2 april 1895 Per Andersson och Elna Rosenquist (fastebrev den 25 april 1865)
24 maj 1858 - 25 april 1865 Dödsbodelägarna efter Petter Rosenquist (bouppteckning)
ca 1856 - 24 maj 1858 Petter Rosenquist (Fränninge nr 16)
ca 1837 - ca 1856 Nils Peter Rosenqvist och Hanna Nilsdotter

Bilder