Hårderup 3:16 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 294-7,
Aktuell period 1985 -
Areal 3 110 kvm
Ursprung Hårderup 3:13 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Bilder