Fränninge 16:4 Enekulla (aktuellt nummer)

Adress Heingebrgsvägen 223-40
Aktuell period 1835 -
Areal 1/48 mantal
Ursprung Fränninge 16:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten bildades vid det laga skiftet av Fränninges marker som genomfördes 1835. Denna fastighet Fränninge 16:4 var ett skatterusthåll som ägdes av bonden Per Andersson som bekommit markerna med skyldighet till utflyttning.

 

 

 

 

Fränninge 16:4

Källa: kartbild.com

Fastigheten Fränninge 16:4 omfattade från 1835 det nordöstra delen av området med nummer 81 som ses på den häradsekonomiska kartan från 1910 och på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten som den västra delen av fastigheten. På den aktuella kartan från hitta.se ses fastigheten Fränninge 16:4 som det sammanslagna området av fastigheterna Fränninge 16:4 och 21:2

Fränninge 16:4

Källa: kartbild.com

Fränninge 16:4

Källa: kartbild.com

 

 

 

 

 

 

Fränninge 16:4

Källa: hitta.se

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 september 1947 - Knut Ivar Persson och Elsa Linnea Persson, född Andersson (skifteshandling)
28 juli 1942 - 9 september 1947 Per Persson och Elise Persson, född Mårtensson (Fränninge 16:4) (auktion)
10 september 1932 - 28 juli1942 Elna Persson (maka till Ola Persson) (arvsskifte)
13 april 1893 - 10 september 1932 Ola Persson och Elna Persson (köp)
4 maj 1841 - 13 april 1893 Per Olsson och Ingar Pehrsdotter (köp)
1835 - Per Andersson (Fränninge 16:4)

Bilder