Fränninge 14:32 (aktuellt nummer)

Adress Stora Fränningevägen 143
Aktuell period 1934 -
Areal 0,4090 hektar
Ursprung Fränninge 14:25, 14:27 och del av 14:24

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades genom en sammanläggning av fastigheterna 14:25, 14:27 och del av 14:24, 1934.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 juli 1980 - Stig Allan Paulsson och Gunni Linnea Paulsson (gåvohandling)
3 februari 1946 - 25 juli 1980 Sten Gunnar Paulsson och Ester Ingeborg Paulsson, född Persson (köp)
11 april 1932 - 3 februari 1946 Axel Herman Ahl och Hilma Ahl, född Nilsson (köp av del av 14:24)
6 februari 1927 - 3 februari 1946 Axel Herman Ahl och Hilma Ahl, född Nilsson (köp av 14:25 och 14:27)
- 6 februari 1927 Viktor Olsson och Frida Leontina Olsson (köp)

Bilder