Fränninge 14:17 (aktuellt nummer)

Adress Alestadsvägen 554
Aktuell period 1874 -
Areal 3/32 mantal
Ursprung Fränninge 14:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

1874 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 14:2 då man delar den i två delar med följande resultat:
A     Fränninge 14:17      3/32 mantal       Olof Hallengren
B     Fränninge 14:18      3/32 mantal       Ola Månsson

 

 

 

 

 

Fränninge 14:17

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Denna bild fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Till bilden fanns följande text:

Postadress:            Vollsjö                                                                                        Telefon:                  219

“Areal totalt 11,6 hektar, därav 9 hektar åker, 2,6 hektar betesmark. Tax.-v. 10 500. Jordart: Svartmylla. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1900. Ekonomibyggnad uppförd 1910. 2 hästar, tidvis 1 unghäst, 5 – 6 kor, 2 – 3 ungdjur, 2 – 3 modersuggor, 25 – 30 gödsvin, 120 höns, 4 livgäss, 10 kalkoner. Gården till släkten 1943. Dessförinnan ägdes den sedan omkring 1912 av Nils Kristoffersson, som efterträtt Anders Persson, vilken uppfört ekonomibyggnaderna. Ägare är Walter Larsson född 16 februari 1913. Son till August Larsson (född 1883) och hans hustru Emma Jönsson (född 1889). Ggift 1938 med Herta Pettersson född 20 augusti 1912. Barn: Sten Åke, Klas Göran. Ägaren medlem av mejeri-, slakteri-, och lokalförening.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 mars 1943 - August Valter Leonard Larsson och Hertha Linnea Larsson, född Petersson (köp)
5 oktober 1911 - 30 mars 1943 Nils Esaias Kristoffersson och Anna Andersson (köp)
26 september 1910 - 5 oktober 1911 Anders Kristoffersson (köp)
12 mars 1906 - 26 september 1910 Anders Persson och Johanna Larsson (köp)
26 september 1910 - 26 september 1910 Nils Kristoffersson (köp)
16 augusti 1905 - 12 mars 1906 Dödsbodelägarna efter Hanna Olsdotter (maka till Olof Hallengren) (bouppteckning)
20 december 1871 - 16 augusti 1905 Olof Hallengren och Hanna Olsdotter. (fastebrev den 20 december 1871 för Olof och Hanna å 1/8 mantal)

Bilder