Fränninge 14:8 (avregistrerat nummer)

Adress Heingbergsvägen ca 512-75
Aktuell period 1835 - 1963
Areal 3,8258 hektar
Ursprung Fränninge 14:4 (avregistrerat nummer) , Fränninge 14:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 57:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten är enligt protokollet som skrevs vid det laga skiftet:
“Frenninge församlings fattigjord som innehafves af skräddaren Per Persson bekommit uti Hans Olsson arvingars och nämndemannen Jon Nilssons planer dessa ägor.” Fastigheten ses på skifteskartan från 1835 här till höger och här nedanför på en detaljbild an kartan.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Här till höger ses ett utdrag ur protokollet där det skrivs om fastigheten.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten ligger på gränsen till Näsby och var en egen fastighet fram till 1963 då den slogs samman med andra fastigheter och bildade den nya fastigheten Fränninge 57:1. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten och var gården låg placerad. På flygfotot från 1960 ses att gården fortfarande fanns kvar. På senare flygfoto från 1975 är gården borta.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 mars 1963 - Erik Artur Andersson och Anna Lena Andersson, född Dalbom (köp)
1 mars 1927 - 1 mars 1963 Emil Andersson och Astrid Emilia Fogelberg (köp)

Bilder