Vallarum 3:8 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 238
Aktuell period 1968 -
Areal 36,2 hektar
Ursprung Vallarum 3:2, Valterslund (avregistrerat nummer) , Vallarum 3:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades genom en sammanläggning av dels ett område om 6,41 hektar avstyckat från Vallarum 3:3 och dels ett område om 29,79 hektar avstyckat från Vallarum 3:2. Sammanslagningen genomfördes 1968.

Källa: kartbild.com

Källa: hitta.se

Ovan ses en satellitbild över fastigheten samt en karta från 1975 där fastigheten är utmärkt med sin fastighetsbeteckning 3:8.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 augusti 1968 - Stig Friberg och Margit Ingegerd Friberg, född Persson (köp)

Bilder