Vallarum 3:1 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 238
Aktuell period 1834 -1881
Areal 3/8 mantal
Ursprung Vallarum nr 3
Nya nummer Vallarum 3:2, Valterslund (avregistrerat nummer) , Vallarum 3:3 (avregistrerat nummer) , Vallarum 3:4 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 3:1 som bildades vid det laga skiftet 1834 och omfattade 3/8 mantal och var ett kronorusthåll och ägdes av Hans Exelens m. m. Högvälborne Greve Herr Carl Claes Piper som bekommit bekommit ägorna med kvarboenderätt. Fastigheten består av två delar och på den häradsekonomiska kartan från 1910 ses fastighetens södra del med nummer 4 och 5 samt på den norra delen nummer 4 och 6 som var en skogsfastighet. Fastigheten är intakt fram till 1880 då det sker en fastighetsklyvning som delar fastigheten i tre delar med fastighetsbeteckningarna Vallarum 3:2, 3:3 och 3:4.

 

                                                                                                                                                                                                 Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Den södra delen av fastigheten omfattade områden nr 4 och 5 på den häradsekonomiska karta från omkring 1910 och den norra delen som ses på kartan till höger har nummer 4 och 6.

 

Källa: Lantmäteriet

Ola Nilsson och hans hustru Hanna Olsdotter köpte hela fastigheten med fastebrev i december 1859 och
familjen delar fastigheten mellan tre av barnen Sven Olsson och hans hustru Bengta Månsdotter erhåller
Vallarum 3:2 som är den större delen av fastigheten. Hans syster Ingar Olsdotter med maken Nils Nilsson
erhåller Vallarum 3:3 och den tredje delen tillfaller deras syster Elna Olsdotter med maken Jöns Olsson.

1881 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 3:1, 3/8 mantal med följande delning enligt kartan till vänster och är enligt följande:
A        3:2 1/4 mantal          äges av Sven Olsson
B      3:3 1/16 mantal          äges av Ingar Olsdotter
C      3:4 1/16 mantal          äges av Jöns Olsson

 

 

Efter det laga skiftet 1834 delades fastigheten i två delar som arrenderas ut till brukare.                                                                              Del ett om 3/16 mantal arrenderades av        1833 – 1837   Nils Michelsson och Margareta Nilsdotter                                                                                                                       1837 – 1854   Henric Simonsson och Bengta Nilsdotter                                                                                                                                                                                                                                                              Del två om 3/16 mantal arrenderas av                   – 1840      Anders Trulsson                                                                                                                                                            1840 – 1854    Jöns Persson och Kjersti Nilsdotter                                                                                                                                1854 –              Ola Hansson och Margareta Nilsdotter                                                                                                                                                                                                                                                                Det fanns också skogsvaktare                        1837 – 1846     Jöns Mårtensson och Anna Hansdotter                                                                                                                        1846 – 1854     Mårten Jönsson och Ingar Åkesdotter

Familjen Piper äger fastigheten fram till den 23 december 1859 då man säljer den till Ola Nilsson och hans hustru Hanna Olsdotter.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ägare av Vallarum 3:1
23 december 1859 - 17 mars 1880 Ola Nilsson och Hanna Olsdotter och Bengta Persdotter (äger fastigheten)
1834 - 23 december 1859 Carl Claes Piper (äger fastigheten)
Brukare av Vallarum 3:1
1846 - 1854 Mårten Jönsson och Ingar Åkesdotter (skogsvaktare på fastigheten)
1837 - 1846 Jöns Mårtensson och Anna Hansdotter (arbetade på fastigheten som skogsvaktare)
1854 - Ola Hansson och Margareta Nilsdotter (brukare av 3/16 mantal av 3:1 B)
1840 - 1854 Jöns Pehrsson och Kjersti Nilsdotter (brukare av 3/16 mantal av 3:1 B)
- 1840 Anders Trulsson och Hanna Mårtensson (brukare av 3/16 mantal av 3:1 B)
1837 - 1854 Henrik Simonsson och Bengta Nilsdotter (brukare av 3:16 mantal av 3:1 A)
1833 - 1837 Nils Michelsson och Margareta Nilsdotter (brukare av 3/16 mantal av 3:1 A)

Bilder