Fränninge 13:19 (aktuellt nummer)

Adress Västervångsvägen 53
Aktuell period 1921 -
Areal 1/64 mantal
Ursprung Fränninge 13:14 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1921 sker en ägostyckning av Fränninge 13:14 då fastigheten delas i två delar enligt följande:
A     Fränninge 13:18       5/192 mantal       äges av Johan Olsson
B     Fränninge 13:19         1/64 mantal       äges av August Andersson

Nedan finns en del av köpebrevet när Johan och Anna Olsson sålde en del av sin fastighet till August Andersson den 16 januari 1920. Resten av fastigheten behöll man fram till 1926 då man sålde den till Nils och Herta Olsson.

                                                                                                                                      Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten med sin beteckning 13:19 och här nedanför ses ett flygfoto från mitten av 1940-talet över fastigheten med omnejd.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 januari 1975 - Anna Margit Paulina Nilsson, född Ek (köp)
7 mars 1948 - 1 januari 1975 Nils Vollmar Nilsson och Anna Margit Paulina Nilsson, född Ek (köp)
13 mars 1942 - 7 mars 1948 Malte Einar Persson (köp)
13 mars 1942 - 13 mars 1942 Anders Nilsson och Karna Nilsson, född Jönsdotter (köp)
19 juli 1926 - 13 mars 1942 Edvard Persson och Anna Maria Johansson (köp)
6 april 1926 - 19 juli 1926 Olof Björk och Agda Björk (auktion)
9 januari 1922 - 6 april 1926 August Andersson och Anna Andersson, född Hansson (köp)
2 oktober 1919 - 9 januari 1922 Johan Olsson och Anna Kristina Olsson

Bilder