Fränninge 13:17 (avregistrerat nummer)

Adress Västervångsvägen 109 -10
Aktuell period 1911 - 1962
Areal 33/1600 mantal
Ursprung Fränninge 13:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 54:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1911 sker en hemmansklyvning då fastigheten delas i två delar Fränninge 13:16 och 13:17. Efter klyvningen är fördelningen av markerna följande:
Nba   Fränninge 13:16       67/1600 mantal       äges av Per Olsson
Nbb   Fränninge 13:17       33/1600 mantal       äges av Sven Mårtensson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Bilden till vänster visar en del av det köpekontrakt som upprättades vid den hemmansklyvning som redovisas här ovan. Den visar när Per Olsson och hans hustru Ingrid säljer av en del av sin fastighet till lantbrukaren Sven
Mårtensson och hans hustru Johanna 1911.

Fastigheten är 1962 överförd till Fränninge 54:1.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i området med nummer 31 och här nedanför ett flygfoto från mitten av 1940-talet över området med fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 oktober 1961 - Nils Persson och Margit Persson (köp)
25 november 1952 - 19 oktober 1961 Martin Svensson (son till Sven Mårtensson och Johanna Möller) (skifteshandling)
21 oktober 1952 - 25 november 1952 Dödsbodelägarna efter Johanna Mårtensson, född Möller (maka till Sven Mårtensson) (bouppteckning)
1 mars 1911 - 21 oktober 1952 Sven Mårtensson och Johanna Möller (köp)
- 1 mars 1911 Per Olsson och Ingrid Persson

Bilder