Fränninge 13:16 (avregistrerat nummer)

Adress Västervångsvägen ca 83-15
Aktuell period 1911 - 1953
Areal 67/1600 mantal
Ursprung Fränninge 13:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 13:20 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1911 sker en hemmansklyvning då fastigheten delas i två delar Fränninge 13:16 och 13:17. Efter klyvningen är fördelningen av markerna följande:
Nba     Fränninge 13:16        67/1600 mantal         äges av Per Olsson
Nbb     Fränninge 13:17        33/1600 mantal         äges av Sven Mårtensson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Bilden till höger visar en del av det köpekontrakt som upprättades vid den hemmansklyvning som redovisas här ovan. Den visar när Per Olsson och hans hustru Ingrid säljer av en del av sin fastighet till lantbrukaren Sven Mårtensson och hans hustru Johanna 1911.

 

 

 

 

 

Fränninge 13:16

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Ovanstående bild fanns med i boken “Skånes bebyggelse” när den utkom i mitten av 1950-talet och visar hur gården till denna fastighet såg ut. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:              Vollsjö                                                                                                          Telefon:                    Sjöbo 30261

“Areal total 10 hektar åker, mulljord på lerjord. Tax.-v. 28 300. Djur: 1 häst, 4 – 6 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad av lersten under tegeltak, 3 rum, 1 hall, förstuga kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av lersten under Papptak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1931 av Johan W Övling. Ägare är hemmansägare Olof August Jönsson född 27 juni 1899, son till Jöns Månsson och Hanna född Svensson, gift med Hilda född Johansson 14 juli 1901, dotter till Johan Persson och Elna född Olsson. Barn: Erik född 1932, Iris född 1934, Sven född 1936.”

 

Fastigheten är 1953 överförd till Fränninge 13:20 genom sammanläggning med Fränninge 13:11.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Fränninge 13:16 i området som har nummer 32. Här nedanför ses ett flygfoto över fastigheten från mitten av 1940-talet över fastigheten och dess omnejd. Gården som ses på den häradsekonomiska kartan och på flygfotot är idag borta.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 juli 1931 - Olof Jönsson och Hilda Jönsson (köp)
17 oktober 1930 - 1 juli 1931 Elna Övling (änka efter Johan Vilhelm Övling) (bouppteckning)
14 mars 1925 - 17 oktober 1930 Johan Vilhelm Övling och Elna Övling, född Svensson (köp)
27 februari 1899 - 14 mars 1925 Per Olsson och Ingrid Persson (köp)
- 27 februari 1899 Ola Carlsson och Hanna Christiansdotter

Bilder