Fränninge 12:15 (aktuellt nummer)

Adress Västervångsvägen 3
Aktuell period 1912 -
Areal 0,0339 hektar
Ursprung Fränninge 12:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1912 sker officiellt en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 12:2 vilket innebär följande fördelning av fastigheten marker:                                                                                                                                                                                        A   12:13              113/1824 mantal     Ägare: Lantbrukare Nils Nilsson
B   12:15              Lägenhet                Ägare: Fröken Elina Andersson
C   12:16              Lägenhet                Ägare: Skräddaren Ernst Frenberg
D   12:14             1/1824 mantal         Ägare: Änkan Kjerstina Hansson
E   12:07             Lägenhet                 Ägare: Änkan Ingar Olsson
F   12:18 (12:2)   Lägenhet                 Ägare: Folkskoleläraren Per Larsson
G  12:06              Lägenhet                 Ägare: Vagnmakaren Olof Larsson
H   S:4 (12:2)       Lägenhet                Ägare: Målaren Wilhelm Lindman
I    12:21 (12:2)    Lägenhet                Ägare: Åbon Nils Nilsson

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Lantmäteriet

 

Till höger ses en del av köpehandlingen när Nils Nilsson sålde en avstyckning av sin fastighet till Elina Viktoria Andersdotter. Nedan är en karta över avstyckningen.

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: kartbild.com

Här till höger på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten väster om Västervångsvägen och ned en satellitbild över området.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
18 juni 1966 - Johanna Sonesson (änka efter Olof Sonesson) (bodelnings och skifteshandlingar)
26 augusti 1957 - 18 juni 1966 Olof Sonesson och Johanna Maria Sonesson, född Jönsson (köp)
13 oktober 1955 - 26 augusti 1957 Vera Lovisa Larsson, född Vidén (1/2 fastigheten, bouppteckning och testamente)
13 oktober 1955 - 13 oktober 1955 Nils Vilhelm Olsson Vidén (1/2 fastigheten, bouppteckning och testamente)
13 mars 1943 - 13 oktober 1955 Nils Vilhelm Olsson Vidén och Elin Vidén, född Larsson (köp)
15 april 1939 - 13 mars 1943 Per Emil Olofsson (köp)
6 mars 1939 - 15 april 1939 Dödsbodelägarna efter Christina Palmqvist, född Andersson (änka efter Olof Palmqvist) (bouppteckning)
2 april 1927 - 6 mars 1939 Christina Palmqvist (änka efter fjärdingsman Olof Palmqvist) (köp)
8 maj 1926 - 2 april 1927 Oskar Arnold Malmros och Elesina Malmros, född Månsson (köp)
30 juni 1925 - 8 maj 1926 Dödsbodelägarna efter Anna Jönsson, född Olsson (änka efter Anders Jönsson) (bouppteckning)
23 juni 1922 - 30 juni 1925 Anna Jönsson, född Olsson (änka efter Anders Jönsson) (köp)
15 juli 1916 - 23 juni 1922 Elna Ulrika Andersson Rosberg (bouppteckning)
17 februari 1909 - 15 juli 1916 Elina Viktoria Andersdotter (auktion)
- 17 februari 1909 Dödsbodelägarna efter Anders Andersson och Hanna Andersdotter (sterbhusägare)

Bilder