Välj en sida

Fränninge 7:46 (aktuellt nummer)

Adress Stora Fränningevägen 24
Aktuell period 1948 -
Areal 0,1051 hektar
Ursprung Fränninge 7:8

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Avstyckning om 0,1051 hektar från Fränninge 7:8, 1948.

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten och nedan en satellitbild över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 september 1967 - Kaj Gunnarsson och Laila Gunnarsson (köp)
19 oktober 1963 - 25 september 1967 Dödsbodelägarna efter Anna Eriksson (maka till Per Martin Eriksson) (bouppteckning)
6 november 1948 - 19 oktober 1963 Per Martin Eriksson och Anna Eriksson, född Andersdotter (köp)

Bilder