Välj en sida

Hårderup 2:18 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 242
Aktuell period 2005 -
Areal ca 5 391 m2
Ursprung Hårderup 2:8 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades 2005 vid en avstyckning av marken ifrån Hårderup 2:8.

Övrigt

Nya huset

Starrarpsvägen 242
Hårderup 2:18

Ägare                                       År          Kommentar
Rebecca och Andreas Olred   2005

Avstyckat från Hårderup 2:8. Denna tomt var tillsammans med 2:8 ursprungligen ett skogsskifte, som tillföll Hårderup 2:2 (senare Erik Ols) vid laga skifte 1832.
Skogsskiftet blev bebyggt och uppodlat i mitten av 1800-talet. Detta nya hus byggdes 2005. Det var Andreas och Rebecca Olred, som byggde det. De gifte sig sommaren 2013. Andreas är bror till Fredrik som bodde i Hårderup 3:9.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder