Välj en sida

Fränninge 7:15 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1901 - 1901
Areal 381/6528 mantal
Ursprung Fränninge 7:4
Nya nummer Fränninge 7:17, 7:18 och 7:19

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1901 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 7:4 om 5/32 mantal. Detta innebär följande ny fördelning av markerna:

A      7:13       127/1632 mantal        äges av lantbrukaren H J Lindegren.    B      7:14       127/6528 mantal        äges av Nils Olof Lindegren                  C      7:15       381/6528 mantal        äges av P N Lindegren                          D      7:16           1/1632 mantal        äges av handlanden Olof Ohlsson

Sedan sker en ägostyckning av 7:15 som delas enligt följande:

Ca    7:17       150/6528 mantal       äges av P N Lindegren.                          Cb    7:18       123/6528 mantal       äges av P N Lindegren.                          Cc    7:19       108/6528 mantal       äges av P N Lindegren.

Bilder