Fränninge 7:14 (aktuellt nummer)

Adress Stora Fränningevägen ca 61
Aktuell period 1901 -
Areal 127/6528 mantal
Ursprung Fränninge 7:4 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1901 sker en hemmansklyvning av fastigheten Fränninge 7:4 om 5/32 mantal. Detta innebär följande ny fördelning av markerna:

A         7:13       127/1632 mantal      äges av lantbrukaren H J Lindegren.

B         7:14       127/6528 mantal     äges av Nils Olof Lindegren

C         7:15       381/6528 mantal    äges av P N Lindegren

D        7:16           1/1632 mantal     äges av handlanden Olof Ohlsson

 

 

Sedan sker en ägostyckning av 7:15 som delas enligt följande:

Ca         7:17          150/6528 mantal              äges av P N Lindegren.

Cb         7:18          123/6528 mantal              äges av P N Lindegren.

Cc         7:19          108/6528 mantal              äges av P N Lindegren.

Källa: kartbild.com

Fastigheten 7:14 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger som den norra delen av området med nummer 19. Här nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 7:14.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ett flygfoto från 1975 över fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 maj 1968 - Dödsbodelägarna efter Bengt Olof Jönsson (make till Ester Frideborg Andersson) (bouppteckning)
8 januari 1950 - 20 maj 1968 Bengt Olof Jönsson och Ester Frideborg Andersson (skifteshandling)
1 februari 1941 - 8 januari 1950 Dödsbodelägarna efter Hedda Dorothea Jönsson (maka till Olof Jönsson) (bouppteckning)
7 oktober 1932 - 1 februari 1941 Hedda Jönsson, född Tuvesson (maka till Olof Jönsson) (auktion)
7 oktober 1932 - 7 oktober 1932 Borgenärerna i Olof Jönssons konkursavträdda bo
16 mars 1921 - 7 oktober 1932 Olof Jönsson och Hedda Dorthea Tuvesson (köp)
4 januari 1919 - 16 mars 1921 Otto Larsson och Elna Persson (köp)
25 februari 1902 - 4 januari 1919 Sven Jönsson och Hanna Hansson (köp)
31 december 1894 - 25 februari 1902 Nils Olof Jönsson Lindegren (arvsskifte)
- 31 december 1894 Dödsbodelägarna efter Anna Nilsdotter (bouppteckning)

Bilder