Hårderup 2:13 Tunnbindarehuset (aktuellt nummer)

Adress Skumparpsvägen 120
Aktuell period 1920 -
Areal 1 040 kvm
Ursprung Flera olika fastigheter inom Hårderup.

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Torpet kallades för ”tunnbindartorpet” på grund av att Nils Petter Persson var tunnbindare. På den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger är inte fastigheten avstyckad ännu men det är en del av området med nummer 15 strax norr om Skumparpsvägen. På den ekonomiska kartan från 1973 här nedanför är fastigheten utmärkt och har fått beteckningen Hårderup 2:13.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 september 1970 - Ingvard Christensson och Eva Christensson (köp)
1 oktober 1969 – 29 september 1970 Nennie Prahl (köp)
1 oktober 1968 – 1 oktober 1969 Helmut Hansson (köp)
1 februari 1963 – 1 oktober 1968 Börje Larsson (köp)
17 januari 1947 – 1 februari 1963 Ivar Persson (köp)
12 juli 1943 – 17 januari 1947 Inga Lisa Persson (köp)
Ida Andersson
1920 - 1936 Nils Petter Persson och Kerstin Persson, född Hansson

Övrigt

Ägare År Kommentar
Tunnbindare Johnsson ohh Greta
Prahl 1970-talet
Knut och Inga-Britt
Ytterligare ett antal ägare
Johan Lindblad, Lund
Wayne Magnusson, Sillaröd 2014

 

Huset låg ursprungligen i Frenningebergs ekskog. Det flyttades till nuvarande plats genom att man rullande det på stockar ner för backen.

Tunnbindare Johnsson körde taxi för Kjell-Ingvar Åkerbloms mor när han skulle födas. Det blev bråttom. Fadern Alfred cyklade till skräddare Åkerblom i Starrarp för att låna telefon och ringa till Johnsson. Johnsson var dock inte hemma. Han var vakt i Nyvång och Alfred fick cykla dit och hämta Johnsson. Han tog taxin och körde till BB i Lund. Efter förlossningen ringde BB till Elise Åkerblom i Starrarp (Alfreds syster) och meddelade att en dotter var född. Elise cyklade till Alfred och meddelade att han fått en dotter. Någon missuppfattning hade skett och efter ett tag fick Elise klart för sig att det var en son som fötts. Då cyklade hon till Alfred igen för att meddela att han fått en son istället. Nå, blir det vid det nu, sa Alfred.

 

Huset brann ner under 2013 och bara ett litet uthus finns kvar.

 

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder