Fränninge 2:41 (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 80-10
Aktuell period ca 1895 -
Areal 39/4096 mantal
Ursprung Fränninge 2:7 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området som har nummer 5 och där man också ser gården. Här nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 2:41.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ett flygfoto över fastigheten och där man också ser gården att jämföra med nedanstående aktuella satellitbild där man ser att gården är borta.

Källa: kartbild.com

Fastigheten omfattade totalt 2,5 hektar varav 2,25 hektar var åkermark. Man hade byggt gödselstad och urinbrunn utav cement. Man hade inte investerat i några jordbruksmaskiner. Avlopp var installerat i boningshuset och vatten var indraget i stallarna. Man hade även installerat elektricitet för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 december 1971 - Ove Ohlsson och Inez Ohlsson (köp)
15 november 1959 - 6 december 1971 Nils Georg Björk (köp)
28 oktober 1944 - 15 november 1959 Anna Löfgren (änka efter Bror Wilhelm Löfgren) (skifteshandling)
23 februari 1925 - 28 oktober 1944 Bror Wilhelm Löfgren (änkeman efter Anna Andersson) (bouppteckning och testamente)
1 juli 1916 - 23 februari 1925 Bror Wilhelm Löfgren och Anna Andersson och Anna Persson (köp)
2 augusti 1895 - 1 juli 1916 Nils Löfgren och Anna Olsson (köp)
4 juli 1881 - 2 augusti 1895 Nils Månsson och Bengta Månsson, född Nilsdotter (äger Fränninge 2:7 om 1/32 mantal)

Bilder