Välj en sida

Fränninge 2:16 Fridhem (aktuellt nummer)

Adress Heingebergsvägen 91
Aktuell period 1925 -
Areal 1/24 mantal
Ursprung Fränninge 2:11

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1925 utav markerna till Fränninge 2:11. Fastigheten Fränninge 2:16 är på kartan här ovanför markerat med “Ab”.

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 2:16

 

 

 

 

 

Källa: Svenska gods och gårdar

Bilden till väster på gården till denna fastighet var införd i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Till bilden fanns följande text:

Postadress:        Vollsjö

“Areal totalt 8 hektar, därav 7,5 hektar åker, 0,5 hektar ängsmark. Tax.-v. 10 400. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1918. Ekonomibyggnader uppförda 1938. 2 hästar, 5 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 10 gödsvin samt höns. Gården till släkten 1935 genom köp från Erik Hansson, som innehaft den sedan 1933. Dessförinnan ägdes den av Axel Palmé. Ägare är Per N. Ek född 31 mars 1881. Son till N. P. Ek och hans hustru Maria född Möller. Gift med Johanna Jönsson född 14 juni 1884. Barn: Helmer, Blenda, Henry, Dagmar. Ägaren medlem av mejeriföreningen och R. L. F.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 april 1962 - Nils Ove Olsson och Inez Wanja Irene Olsson (köp)
11 december 1960 - 24 april 1962 Dödsbodelägarna efter Knut Henry Ek (bouppteckning)
10 april 1947 - 11 december 1960 Knut Henry Ek (köp)
14 mars 1935 - 10 april 1947 Per Nilsson Ek och Johanna Ek, född Jönsson (köp)
18 februari 1933 - 14 mars 1935 Erik Svante Hansson och Gunhild Karolina Hansson (köp)
24 januari 1933 - 18 februari 1933 Dödsbodelägarna efter Axel August Palmé (make till Karin Palmé) (bouppteckning)
13 augusti 1920 - 24 januari 1933 Axel August Palmé och Karin Palmé, född Olsson (köp)

Bilder