Vallarum 15:13 Onhult nr 1

Aktuell period 1876 -
Areal 1,7542 hektar
Ursprung Vallarum 15:9 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 15:13 bildades 1876 då man gjorde en avstyckning ifrån Vallarum 15:9 utav ett område på 1,7542 hektar. Den nya fastigheten kallas “Onhult nr 1”. Säljare var Nils Olsson och hans hustru Kersti Persdotter och köper var drängen Christoffer Johansson.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 augusti 1945 - Hans Andersson (Vallarum 15) (bouppteckning)
9 februari 1911 - 11 augusti 1945 Anders Johansson och Nelly Edith Nilsson (köp)
20 januari 1893 - 9 februari 1911 Christoffer Johansson (Vallarum) (auktion)
11 april 1876 - 20 januari 1893 Nils Olsson och Ingar Nilsson
20 januari 1893 - 20 januari 1893 Dödsbodelägarna till Nils Olsson (make till Ingar Nilsson) (bouppteckning)
11 april 1876 - 11 april 1876 Christoffer Johansson (Vallarum) (köp)
30 december 1875 - 11 april 1876 Nils Olsson och Kjersti Persdotter (fastebrev den 30 december 1875 å 5/168 mantal)

Bilder