Vallarum 14:58 (aktuellt nummer)

Adress Stavskogsvägen 57-20
Aktuell period 1967 -
Areal 0,7215 hektar
Ursprung Vallarum 14:33 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastighet bildades genom en avstyckning 1967 från Vallarum 14:33. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 14:58. Här nedanför ett flygfoto från 1975 över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 januari 1966 - 31 december 1967 Anders Stig Eriksson och Inga-Greta Eriksson (köp)
31 december 1967 - Kaj Hansson och Sonja Hansson (köp)

Bilder