Vallarum 14:56 (avregistrerat nummer)

Adress Syremöllevägen 120
Aktuell period 1967 - 1978
Areal 1/1140 mantal
Ursprung Vallarum 14:9 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 10:11 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastighet om 1/1140 mantal utlagd vid legaliseringsförrättning 1967 å Vallarum 14:9 om 19/1440 mantal. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 108. Här nedanför på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 14:56.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 september 1982 - Toivo Arvo Kemppainen (köp)
25 maj 1977 - 1 september 1982 Martti Einari Leskinen (köp)
3 augusti 1948 - 25 maj 1977 Nils Erik Nilsson och Karin Birgit Gunborg Nilsson (köp)

Bilder