Vallarum 14:32 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1911 - 1976
Areal 0,0432 hektar
Ursprung Vallarum 14:13 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 24:2 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Bilderna här intill visar dels köpebrevet och dels kartan över den avstyckning som gjordes och som bildade fastigheten Vallarum 14:32.

                                                                           Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 mars 1974 - Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson (köp)
5 juni 1971 - 12 mars 1974 Bror Lennart Hallberg (köp)
13 oktober 1970 - 5 juni 1971 Dödsbodelägarna efter Axel Ludvig Johansson (bouppteckning)
10 mars 1965 - 13 oktober 1970 Axel Johansson. (köp)
19 november 1956 - 10 mars 1965 Henning Hansen och Ruth Hansen (köp)
6 april 1956 - 19 november 1956 Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson (auktionsprotokoll)
6 april 1956 - 6 april 1956 Dödsbodelägarna efter Algot Julin (bouppteckning)
10 december 1955 - 6 april 1956 Algot Julin (köp)
23 april 1951 - 10 december 1955 Nils Sigfrid Sjöberg och Eva Maria Dorothea Sjöberg, född Malmberg (köp)
18 september 1936 - 23 april 1951 Emma Sigrid Viktoria Olsson (köp)

Bilder