Vallarum 14:23 (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen ca 56-28
Aktuell period 1873 -
Areal 15/4096 mantal
Ursprung Vallarum 14:17 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1873 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 14:17 då det bildas sju nya fastigheter enligt nedan:

A      14:22       434/4096 mantal     äges av Ola Andersson                                                      B      14:23         15/4096 mantal     äges av Nils Löfgren
C      14:24         38/4096 mantal     äges av Ola Bengtsson
D       14:25        37/4096 mantal     äges av Ola Christiansson
E       14:26          3/1024 mantal      äges av Mårten Olsson
F       14:27          1/1024 mantal      äges av Anders Olsson
G      14:28       195/4096 mantal     äges av Ola Åkesson

 

 

Källa: Lantmäteriet

En detaljbild av fastigheten 14:23 som bildades 1873.

 

 

 

 

 

 

Vallarum 14:23

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

I boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet var denna bild av gården med tillsammans med följande text:

Postadress:         Vallarum

“Areal totalt 3 hektar åker. Tax.-v. 5 600. Jordart: Grusmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1840. Ekonomibyggnader uppförda 1943. 3 kor, 8 svin, 25 höns. Arealen delvis täckdikad. Gården till släkten 1939 genom köp från Gösta Svensson. Ägare är Otto Johansson född 15 februari 1907. Son till Johan Olsson och hans hustru Kristina född Andersson.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i områdena 104 och 105 som tillsammans är fastigheten Vallarum 14:23. På den ekonomiska kartan ses fastigheten delad i två delar A och B.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 november 1992 - Leif Jeppsson (köp av 14:23 B)
5 juli 1971 - 2 november 1992 Gösta Pettersson (köp av 14:23 B)
18 juli 1933 - 5 juli 1971 Otto Johansson (Vallarum 14) (köp av 14:23 B)
21 juni 1933 - 18 juli 1933 Elna Persson (auktion av 14:23 B)
21 juni 1933 - 21 juni 1933 Dödsbodelägarna efter Else Nilsson (bouppteckning av 14:23 B)
4 december 1920 - 21 juni 1933 Else Nilsson (köp av 14:23 B)
9 februari 1916 - 4 december 1920 Dödsbodelägarna efter Nils Nilsson och Anna Andersdotter (bouppteckning av 14:23 B)
26 november 1884 - 9 februari 1916 Nils Nilsson och Anna Andersdotter (köp av 14:23 B)
15 juli 1875 - 26 november 1884 Anders Olsson och Anna Christina Löfgren (fastebrev för 14:23 B)
29 april 1972 - Nils Albin Nilsson (arv, bouppteckning av 14:23 A)
8 maj 1924 - 29 april 1972 Per Nilsson och Anna Olsson (köp av 14:23 A)
18 maj 1918 - 8 maj 1924 Anna Olsson, född Svensson och Sven Olsson (köp av 14:23 A)
7 juli 1899 - 18 maj 1918 Anders Olsson och hans dotter Elna Andersson (bouppteckning av 14:23 A)
15 juli 1875 - 7 juli 1899 Anders Olsson och Anna Christina Löfgren (fastebrev för 14:23 A)
1873 - 1874 Nils Löfgren och Else Bengtsdotter och Kristina Charlotta Sjölin

Bilder