Vallarum 14:19 (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen ca 163-40
Aktuell period 1861 - 1965
Areal 8/4096 mantal
Ursprung Vallarum 14:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 18:1

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 14:17 bildades vid en hemmansklyvning av Vallarum 14:2. Hemmansklyvningen skedde 1861 och markerna fördelade sig enligt följande:

A     14:17      Skattehästhemman som ägs av Petter Rosenqvist.
B     14:18      Skattehästhemman som ägs av Mårten Neij.
C     14:19      Skattehästhemman som ägs av Johan Flink.
D     14:20      Skattehästhemman som ägs av Ola Åkasson.

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Vallarum 14:19 som område nummer 106.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 augusti 1950 - August Gerberg och Emma Kristina Gerberg, född Andersson (köp)
29 november 1923 - 26 augusti 1950 Anton Olsson och Maria Linnea Månsson (köp)
30 mars 1896 - 29 november 1923 Ola Månsson och Johanna Sandell (köp)
23 november 1878 - 30 mars 1896 Johan Sandell och Anna Bengtsdotter (köp)
31 januari 1873 - 23 november 1878 Dödsbodelägarna efter Johan Christiansson Flink (make till Karna Larsdotter) (bouppteckning)
16 januari 1864 - 31 januari 1873 Johan Christiansson Flink och Karna Larsdotter (fastebrev)

Bilder