Vallarum 14:18 (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen ca 163-80
Aktuell period 1861 - 1956
Areal 8/4096 mantal
Ursprung Vallarum 14:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 18:1

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten Vallarum 14:17 bildades vid en hemmansklyvning av Vallarum 14:2. Hemmansklyvningen skedde 1861 och markerna fördelade sig enligt följande:

A      14:17      729/4096 mantal     Skattehästhemman som ägs av Petter Rosenqvist.
B      14:18        18/4096 mantal     Skattehästhemman som ägs av Mårten Neij.
C      14:19          8/4096 mantal     Skattehästhemman som ägs av Johan Flink.
D      14:20        13/4096 mantal     Skattehästhemman som ägs av Ola Åkasson.

 

 

Källa: kartbild.com

Vallarum 14:18 är det område som ligger norr om område nummer 106 och som saknar siffror på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 augusti 1950 - August Gerberg och Emma Kristina Gerberg, född Andersson (köp)
29 november 1923 - 26 augusti 1950 Anton Olsson och Maria Linnea Månsson (köp)
18 april 1907 - 29 november 1923 Ola Månsson och Johanna Sandell (köp)
18 juni 1888 - 18 april 1907 Mårten Månsson och Johanna Jönsdotter (köp)
30 december 1874 - 18 juni 1888 Jöns Olsson och Ella Andersdotter (fastebrev)
1861 - Mårten Neij

Bilder