Vallarum 14:12 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 474-28
Aktuell period 1835 - 1963
Areal 1/96 mantal
Ursprung Vallarum 14:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 14:48 (avregistrerat nummer) , Vallarum 14:49 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

År 1835 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 14:4 som resulterar i följande fördelning av markerna:

A   14:12     1/96 mantal     Skatterusthållshemman äges Anders Christiansson
B   14:13   5/768 mantal     Skatterusthållshemman äges Jöns Svensson
C   14:14 5/2304 mantal     Skatterusthållshemman äges av omyndiga

 

Vallarum 14:12 a

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden är ifrån mitten av 1940-talet då den fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” och visar hur husen till fastigheten såg ut. Den publicerades tillsammans med följande text:

Postadress:    Vallarum

“Areal totalt 11 hektar, därav 10 hektar åker, 1 hektar fäladsmark m m. Tax.-v. 16 000. Jordart: Svart- och lermylla på ler- och grusbotten. 2 hästar, 7 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 15 gödsvin, samt höns. Gården till släkten 1943 genom köp från Anders Persson, i vars släkt den gått i många år. Ägare är Gösta Nilsson född 17 maj 1913. Son till Nils Jönsson och hans hustru Johanna född Ahlgren. Gift 1943 med Ester Jönsson född 14 april 1923. Barn: Maj-Signe Berit född 1943. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 14:12 omfattade områdena 118 och 119 på den häradsekonomiska kartan från
omkring 1910. Fastigheten är aktuell från 1835 fram till 1963 då den officiellt delas. Fastigheten hade dock varit delad redan från mitten av 1860-talet. Kartan nedan, den ekonomiska kartan från 1975 är fastigheten redan delad.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till vänster ett flygfoto från 1975 där man ser hur fastigheten såg ut.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ägare hela fastigheten Vallarum 14:12
1835 - ca 1865 Anders Christiansson och Bengta Månsdotter (äger 14:12)
ca 1865 - Per Jonasson och Ingar Andersdotter och Elisabeth Mårtensdotter (äger 14:12)
Ägare Vallarum 14:12 A
15 maj 1866 - 30 mars 1883 Jöns Andersson och Bengta Torkelsdotter (fastebrev föd 14:12 A)
30 mars 1883 - 25 april 1901 David Sjögren och Anna Persson (köp av 14:12 A)
25 april 1901 - 1 juli 1904 Nils Andersson och Charlotta Christina Andersson, född Sjögren (äger 14:12 A)
1 juli 1904 - Johan Persson och Hanna Bengtsson (köp av 14:12 A)
Ägare Vallarum 14:12 B
1 augusti 1871 - 11 augusti 1897 Pehr Pehrsson och Anna Greta Sjöbeck (fastebrev för 14:12 B)
11 augusti 1897 - 8 mars 1912 Dödsbodelägarna efter Per Persson (make till Anna Sjöbeck) (bouppteckning för 14:12 B)
8 mars 1912 - 8 mars 1912 Karl Månsson och Bengta Månsdotter (köp av 14:12 B)
8 mars 1912 - 6 oktober 1943 Anders Persson och Hulda Persson (köp av 14:12 B)
6 oktober 1943 - Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson (köp av 14:12 B)

Bilder