Vallarum 12:6 (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen 95
Aktuell period 1835 - 1982
Areal 1/48 mantal
Ursprung Vallarum 12:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 12:14 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Samma år, 1835, sker ytterligare en hemmansklyvning då Vallarum 12:2 delas i tre delar enligt följande:

A och a         12:4         1/48 mantal           Skattehästhemman äges av pigan Anna                                                                         Nilsdotter med utflyttningsskyldighet.

B och b         12:5         1/48 mantal           Skattehästhemman äges av pigan Elna                                                                           Nilsdotter med utflyttningsskyldighet.

C och c          12:6        1/48 mantal           Skattehästhemman äges av Bengt
Mårtensson med utflyttningsskyldighet.

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 12:6 bestod av två delar, dels den södra delen som ses på kartan här ovanför med bokstaven “C” och där den norra delen ses på kartan till höger.

 

 

 

 

 

 

Vallarum 12:6

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster var införd i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Bilden visar hur gården såg ut som tillhörde denna fastighet. Till bilden fanns följande text:

Postadress:       Vallarum

“Areal totalt 4,5 hektar åker. Tax.-v. 5 400. Jordart: Svartmylla på grusblandad lera. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda för ca 100 år sedan. 1 häst, 2 kor, 1 ungdjur, 7 – 8 gödsvin. Gården till släkten 1940, då nuvarande ägare övertog den efter Karl Nilsson som innehaft den sedan 1934. Dessförinnan ägdes gården av Hanna Persson som 1913 köpt den av Robert Johansson. Ägare är Albert Johansson född 8 januari 1910. Son till Johan Persson och hans hustru Hanna född Bengtsson. Gift med Agnes Persson född 20 augusti 1918. Barn: Bengt, Bertil, Birger. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

Fastigheten är delad i två delar som får nya fastighetsbeteckningar 1982.

Vallarum 12:6 A om 1/60 mantal som senare blir Vallarum 12:14.
Vallarum 12:6 B om 1/240 mantal som senare blir Vallarum 13:4.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastighetens södra del i området som har nummer 84 och här nedanför ses den norra delen i området med nummer 86

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger se ett flygfoto av den södra delen av fastigheten från 1975. På den ekonomiska kartan från samma år ses fastigheten med sin beteckning 12:6 och längre ner finns kartan på den norra delen från samma år.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1835 - Bengt Mårtensson och Hanna Nilsdotter
Ägare Vallarum 12:6 A
15 juli 1875 - 26 mars 1874 Nils Bengtsson och Karna Håkansdotter (fastebrev för 12:6 A)
26 mars 1874 - 19 april 1881 Mårten Bengtsson och Hanna Persdotter (köp av 12:6 A)
19 april 1881 - 4 augusti 1890 Ola Månsson och Bengta Mårtensdotter (köp av 12:6 A)
4 augusti 1890 - 4 augusti 1890 Ola Olsson (Vallarum) (auktion av 12:6 A)
4 augusti 1890 - 30 december 1895 Nils Andersson och Erika Olsson (auktion av 12:6 A)
30 december 1895 - 1 augusti 1896 Dödsbodelägarna efter Erika Olsson (maka till Nils Andersson) (bouppteckning för 12:6 A)
1 augusti 1896 - 1 augusti 1896 Nils Nilsson (Vallarum 12:6) (köp av 12:6 A)
1 augusti 1896 - 26 oktober 1912 Gustaf Robert Johansson och Christina Nilsson (köp av 12:6 A)
26 oktober 1912 - 28 juli 1932 Per Andersson och Hanna Persson (köp av 12:6 A)
28 juli 1932 - 28 oktober 1932 Nils Månsson och Ellfrida Månsson (köp av 12:6 A)
28 oktober 1932 - 3 februari 1940 Anna Nilsson (Boskild hustru) (köp av 12:6 A)
3 februari 1940 - 20 april 1940 Dödsbodelägarna efter Anna Nilsson (Vallarum) (bouppteckning för 12:6 A)
20 april 1940 - 20 april 1940 Johan Persson (Vallarum 12:6) (köp av 12:6 A)
20 april 1940 - 2 maj 1959 Bengt Albert Johansson och Agnes Beata Johansson, född Persson (köp av 12:6 A)
2 maj 1959 - Agnes Beata Johansson (arvsskifte av 12:6 A)
Ägare Vallarum 12:6 B
29 december 1869 - 1 februari 1911 Ola Olsson och Ingar Olsdotter (fastebrev för 12:6 B)
1 februari 1911 - 9 mars 1942 Otto Olsson och Emma Olsson, född Persson (köp av 12:6 B)
9 mars 1942 - 29 februari 1980 Gösta Ottosson och Elly Ottosson, född Andersson (köp av 12:6 B)
29 februari 1980 - John-Erik Ottosson (gåvobrev för 12:6 B)

Bilder