Vallarum 12:5 (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen ca 99
Aktuell period 1835 - 1983
Areal 1/48 mantal
Ursprung Vallarum 12:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 12:15 (aktuellt nummer) , Vallarum 8:45 Stavskog (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa:Lantmäteriet

Samma år, 1835, sker ytterligare en hemmansklyvning då Vallarum 12:2 delas i tre delar enligt följande:

A och a       12:4         1/48 mantal          Skattehästhemman äges av pigan Anna                                                                          Nilsdotter med utflyttningsskyldighet.

B och b        12:5         1/48 mantal         Skattehästhemman äges av pigan Elna                                                                            Nilsdotter med utflyttningsskyldighet.

C och c        12:6         1/48 mantal         Skattehästhemman äges av Bengt
Mårtensson med utflyttningsskyldighet.

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 12:5 består av två delar, dels den som ligger vid Stavskogsvägen men även ett område i norra Vallarum vid Degebergavägen 146 och var ett avrösningsjord. Ovan på kartan som Lantmäteriet upprättade 1835 visar den södra delen av fastigheten medan kartan här till höger visar den nordliga delen.

 

 

 

 

 

Vallarum 12:5

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

I boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet fanns bilden till vänster med och den visar gården som tillhörde fastigheten. Till bilden fanns följande text:

Postadress:      Vallarum

“Areal totalt 8 hektar, därav 4 hektar åker, 4 hektar skogsmark. Tax.-v. 6 400. Jordart: Grusmylla på grusbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda omkring 1869. 1 häst, 2 kor, 1 ungdjur, 10 svin, 50 höns. Gården till släkten 1915 genom köp från M Åkesson. Ägare: Olof Svensson född 26 juni 1877. Son till Sven Andersson och hans hustru Margareta född Mårtensson. Gift med Kristina Svensson född 9 juni 1888. Barn: Gunnar född 1911, Märta född 1914, Sven född 1916, Asta född 1919, Ingeborg född 1923, Sjunne född 1931.

Fastigheten är delad i två delar och får nya fastighetsbeteckningar 1983:

Vallarum 12:5 A om 1/144 mantal får beteckningen Vallarum 12:15.
Vallarum 12:5 B om 1/72 mantal kommer att ingå i Vallarum 8:45.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses den södra delen av fastigheten i det område som har nummer 83 och på den karta som är här nedanför ses den norra delen av fastigheten i det område som har nummer 89.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På detta flygfoto från 1975 ses den norra delen av fastigheten Vallarum 12:5.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses den södra delen av fastigheten med sin beteckning 12:5 A och på kartan här nedanför ses den norra delen av fastigheten med sin beteckning 12:5 B.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ägare Vallarum 12:5 A
30 april 1858 - 29 augusti 1884 Nils Åkesson och Karna Jönsdotter (fastebrev föd 12:5 A)
29 augusti 1884 - 2 april 1898 Per Nilsson och Bengta Nilsson (köp av 12:5 A)
2 april 1898 - 21 november 1913 Mårten Åkesson och Elna Andersson (köp av 12:5 A)
21 november 1913 - 25 maj 1916 Dödsbodelägarna efter Elna Andersson (maka till Mårten Åkesson) (bouppteckning av 12:5 A)
25 maj 1916 - 11 december 1951 Olof Svensson och Kristina Svensson (köp av 12:5 A)
11 december 1951 - 5 april 1972 Märta Wenik (skifteshandling för 12:5 A)
Ägare Vallarum 12:5 B
26 augusti 1863 - 5 augusti 1896 Nils Olsson och Kjersti Rosenqvist (fastebrev för 12:5 B)
5 augusti 1896 - 8 januari 1900 Dödsbodelägarna efter Nils Olsson (make till Kersti Rosenqvist) (bouppteckning för 12:5 B)
8 januari 1900 - 28 januari 1900 Jöns Olsson (Vallarum) (köp av 12:5 B)
28 januari 1900 - 6 februari 1903 Olof Hallin och Anna Nilsdotter (köp av 12:5 B)
6 februari 1903 - 3 november 1906 Dödsbodelägarna efter Olof Hallin (make till Anna Nilsdotter) (bouppteckning för 12:5 B)
3 november 1906 - 26 augusti 1936 Nils Andersson och Maria Andersson, född Håkansson (auktion av 12:5 B)
26 augusti 1936 - 5 april 1972 Albert Valentin Nilsson och Emmy Valborg Nilsson, född Söderlin (köp av 12:5 B)
5 april 1972 - Leif Jeppsson (köp av 12:5 B)

Bilder