Vallarum 12:4 Robertsborg (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen ca 95-40
Aktuell period 1835 - 1954
Areal 1/48 mantal
Ursprung Vallarum 12:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 12:8 (avregistrerat nummer) , Vallarum 12:9 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Samma år, 1835, sker ytterligare en hemmansklyvning då Vallarum 12:2 delas i tre delar enligt följande:

A och a       12:4         1/48 mantal       Skattehästhemman äges av pigan Anna                                                                           Nilsdotter med utflyttningsskyldighet.

B och b        12:5         1/48 mantal      Skattehästhemman äges av pigan Elna                                                                            Nilsdotter med utflyttningsskyldighet.

C och c         12:6        1/48 mantal     Skattehästhemman äges av  Bengt Mårtensson                                                               med utflyttningsskyldighet.

 

Källa: Lantmäteriet

Till fastigheten hör även ett område i norra Vallarum och som är en avrösningsjord. Området ses på kartan till höger som Lantmäteriet upprättade i samband med att det gjordes en uppdelning av jorden till fastigheterna inom Vallarum 12 och 13.

 

 

 

 

 

 

Vallarum 12:4

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Till vänster ses gården som tillhör denna fastighet som den såg ut i mitten av 1940-talet när bilden publicerades i boken “Svenska gods och gårdar”. Gården kallades “Robertsborg” och följande text fanns med tillsammans med bilden:

Postadress:     Vallarum

“Areal totalt 10 hektar åker. Tax.-v. 11 000. Jordart: Svart-, grus- och lermylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda omkring 1840, senare renoverade. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 15 gödsvin samt höns. Gården till släkten 1921 genom köp av Johan Olsson, som innehaft den sedan 1919. Dessförinnan ägdes den av Robert Johansson. Ägare: Nils Andersson född 30 juli 1887. Gift med Hanna Clementsson född 14 november 1888. Barn: Ella, Nils, Svea, Anna, Edit. Ägaren medlem av mejeri- och äggföreningen.”

Fastigheten är delad i två delar som officiellt får ny fastighetsbeteckningar 1954.

Vallarum 12:4 A om 1/72 mantal blir senare Vallarum 12:8
Vallarum 12:4 B om 1/144 mantal blir senare Vallarum 12:9

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 12:4 ses på den häradsekonomiska kartan i området med nummer 82 på kartan här till höger samt området med nummer 88 på kartan här nedanför.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På detta flygfoto ses resterna av de hus som fanns på fastigheten. På den häradsekonomiska kartan ses även var fastigheten låg. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses att fastigheten är borta samt att den ses med sin beteckning 12:8 som den har från och med 1954.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här på den ekonomiska kartan från 1975 ses att den norra delen av fastigheten 12:4 har avyttrats och ingår numera i Vallarum 18:1.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ägare till Vallarum 12:4 A
6 mars 1855 - 26 oktober 1912 Nils Bengtsson och Kjersti Nilsdotter (fastebrev för 1/72 mantal för 12:4 A)
26 oktober 1912 - 12 januari 1920 Gustaf Robert Johansson och Christina Nilsson (köp av 12:4 A)
12 januari 1920 - 11 december 1920 Johan Olsson och Kristina Olsson, född Andersson (köp av 12:4 A)
11 december 1920 - 20 mars 1947 Nils Andersson och Hanna Andersson, född Klemmedsson (köp på auktion av 12:4 A)
20 mars 1947 - 2 juli 1947 Knut Algot Olsson och Ella Magnhild Olsson, född Nilsson (köp av 12:4 A)
2 juli 1947 - 14 mars 1949 Nils Andersson och Hanna Andersson, född Klemmedsson (köp på auktion av 12:4 A)
14 mars 1949 - 1 november 1949 Bror Fabian Bengtsson och Rut Elvira Bengtsson, född Persson (köp av 12:4)
1 november 1949 - 30 september 1950 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp av 12:4 A)
30 september 1950 - Ruth Ester Maria Mårtensson, född Nilsson och Per Mårtensson. (köp av 12:4 A)
Ägare till Vallarum 12:4 B
4 november 1870 - 23 november 1878 Johan Christiansson Flink och Karna Larsdotter (fastebrev för 12:4 B)
23 november 1878 - 23 november 1878 Gustaf Strömsten (köp av 12:4 B)
23 november 1878 - 21 mars 1906 Nils Olsson och Kjersti Christiansdotter (fastebrev föd 12:4 B)
21 mars 1906 - 11 oktober 1909 Gustaf Adolf Nilsson och Elise Olsson (köp av 12:4 B)
11 oktober 1909 - 11 oktober 1909 Olof Olsson (Vallarum) (köp av 12:4 B)
11 oktober 1909 - 23 januari 1934 Gustaf Adolf Nilsson och Elise Olsson (köp av 12:4 B)
23 januari 1934 - 23 januari 1934 Dödsbodelägarna efter Gustaf Adolf Nilsson (make till Elise Olsson) (bouppteckning för 12:4 B)
23 januari 1934 - 23 januari 1934 Nils Nilsson (Vallarum 12:4) (köp av 12:4 B)
23 januari 1934 - 11 september 1942 Elise Nilsson, född Olsson (änka efter Gustaf Adolf Nilsson) (köp av 12:4 B)
11 september 1942 - August Gerberg och Emma Kristina Gerberg, född Andersson (köp av 12:4 B)

Bilder