Vallarum 9:79 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 487-4
Aktuell period 1978 -
Areal ca 3574 m2
Ursprung Vallarum flera fastigheter

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 9:79 bildades 1978 och är märkt med ett “S” på den ekonomiska kartan här till höger på grund av att det tidigare hade varit ett samfällt markområde.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 februari 1977 - Yngve Franzén (köp)
6 april 1976 - 26 februari 1977 Vallarums bys samfällighetsförening

Bilder