Vallarum 9:73 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 467-6
Aktuell period 1973 -
Areal 279/129024 mantal
Ursprung Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten utbruten 1973 vid legaliseringsförrättning å 9:35.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 augusti 1961 - Jutta Alice Vera Blomqvist, född Andersén (köp)

Bilder