Molleröd 1:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Vid ett laga skifte 1852 delades fastigheten Molleröd 1:2 i två delar enligt följande:

A       Molleröd 1:6        1/8 mantal         äges av Per Jönsson
B       Molleröd 1:7        1/8 mantal         äges av Anders Persson

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

1869 sker en hemmansklyvning av fastigheten Molleröd 1:6 på 1/8 mantal.

A        Molleröd 1:8      1/24 mantal        äges av Per Sjölin
B        Molleröd 1:9      1/12 mantal        äges av Anders Persson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1852 - Per Jönsson och Anna Olufsdotter

Bilder