Yngve Teodor Svensson och Karin Ingeborg Svensson, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 31:1 (aktuellt nummer) 22 februari 1967 – 16 april 1974
Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 oktober 1949 -

Yngve Teodor Svensson var född den 6 januari 1913 i Onslunda och han var son till åbon Sven Olsson och hans hustru Karna Andersdotter på Onslunda nr 3. Yngve Teodor gifter sig den 11 mars 1939 med Karin Ingeborg Andersson som var född den 7 oktober 1916 i Lövestad. Karin Ingeborg var dotter till lantbrukaren Nils Andersson och hans hustru Anna Marie Olsson i Heinge nr 7. Fastigheten är 1967 överförd till Hårderup 31:1 som Yngve och Karin äger fram till den 16 april 1974. Familjen var senare bosatt på Villagatan 7 i Sjöbo och där Karin Ingborg avlider den 7 december 1987 och Yngve Teodor avlider den 4 augusti 1997.

Barn

NamnBeskrivning
Tage Allan Sixtenfödd den 8 september 1941 i Röddinge.
Sven Olle Ingvarfödd den 10 mars 1944 i Röddinge.
Nils Torsten Gudmundfödd den 2 april 1949 i Fränninge.